Kontakt

BUTRYKOWSKI Metal Arts & Crafts

Krzysztof Butrykowski

tel.: +48 728 913 897

e-mail: krzysztof@butrykowski.com

Adres siedziby firmy:

ul. Prosta 7/16

87-100 Toruń

Kujawsko-Pomorskie

    Administratorem Państwa danych osobowych jest BUTRYKOWSKI Metal Arts & Crafts z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 7/16 (87-100).

    Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.